EN 10028-2

Ploché výrobky z ocelí pro tlakové nádoby a zařízení – technické dodací podmínky                 

Podle            ČSN EN 10028

ČSN EN 10028-2

                               Nelegované a legované oceli pro vyšší teploty

Předmět normy

Značky P235GH, P265GH, P295GH a P355GH jsou nelegované jakostní oceli. Ostatní značky jsou ušlechtilé legované oceli.

Způsob výroby

Způsob výroby oceli volí výrobce. Pokud je to dohodnuto při objednávání, musí být způsob výroby oceli oznámen odběrateli. Oceli podle této normy musí být plně uklidněné, jemnozrnné (velikost feritického zrna ³ 6 mm) a musí obsahovat dostatečné množství prvků, které vážou dusík.

 

 

 

Chemické složení tavby v hmotnostních %

 

 

 

Značka

Číselné označení

Druhové rozdělení1)

Obsah prvků  2)

hmotnostní %

C

Si

Mn

P

S

Alcelk.

Cr

Mo

P235GH

1.0345

UQ

max.0,16

0,35

0,40-1,20

0,030

0,025

min. 0,020

max.0,30

max.0,08

P265GH

1,0425

UQ

max.0,20

0,40

0,50-1,40

0,030

0,025

min. 0,020

max.0,30

max.0,08

P295GH

1,0481

UQ

0,08-0,20

0,40

0,90-1,50

0,030

0,025

min. 0,020

max.0,30

max.0,08

P355GH

1,0473

UQ

0,10-0,22

0,60

1,00-1,70

0,030

0,025

min. 0,020

max.0,30

max.0,08

Cu  3)max. 0,08; Nb max. 0,010; Ni max. 0,30; Ti max. 0,03; V max. 0,02; Cr+Cu+Mo+Ni = max. 0,70

16Mo3

1.5415

LE

0,12-0,20

0,35

0,40-0,90

0,030

0,025

4)

max.0,30

0,25-0,35

13CrMo4-5

1,7335

LE

0,08-0,18

0,35

0,40-1,00

0,030

0,025

4)

0,70-1,153)

0,40-0,60

10CrMo9-10

1,7380

LE

0,086)-0,147)

0,50

0,40-0,80

0,030

0,025

4)

2,00-2,50

0,90-1,10

11CrMo9-10

1,7383

LE

0,086)-0,15

0,50

0,40-0,80

0,030

0,025

4)

2,00-2,50

0,90-1,10

1)  UQ – nelegovaná jakostní ocel, LE – legovaná jakostní ocel

2)  prvky, které nejsou v této tabulce uvedeny, nesmějí být bez souhlasu odběratele do oceli záměrně přidávány, kromě těch, které jsou nutné k výrobnímu procesu. Je třeba provést  všechna přiměřená opatření, aby se zabránilo vnesení takových prvků z kovového odpadu, nebo jiných materiálů používaných při výrobě, které nepříznivě ovlivňují mechanické vlastnosti a použitelnosti oceli

3)  při objednávání může být např. s ohledem na tvařitelnost dohodnut nižší obsah Cu a nejvyšší přípustný obsah Sn.

4) stanovit obsah Al v tavbě a uvést do osvědčení 

5)  jestliže je důležitá odolnost proti stlačenému vodíku, může být při objednávání dohodnut minimální obsah Cr 0,80 %

6)  pro tloušťky výrobků  pod 10 mm může být při objednávání dohodnut minimální obsah C 0,06 %

7)  u tlouštěk výrobků nad 150 mm může být při objednávání dohodnut maximální obsah C 0,17 %

 

Mezní úchylky chemického složení rozboru hotového výrobku od mezních hodnot platných pro rozbor tavby

 

       Prvek

Mezní hodnota od rozboru tavby

Mezní úchylka od rozboru tavby 1)

       Prvek

Mezní hodnota rozboru tavby

Mezní úchylka od rozboru tavby 1)

C

<=0,22

+-0,02

Mo

<=0,35

>0,35 - <=1,10

+-0,03

+-0,04

Si

<=0,35

>0,35 - <=0,60

+0,05

+0,06

Cu

<=0,30

+0,05

Mn

<=1,00

>1,00 - <=1,70

+-0,05

+-0,10

Nb

<=0,010

+0,005

P

<=0,030

+0,005

Ni

<=0,30

+0,05

S

<=0,025

+0,005

Ti

<=0,03

+0,01

Al

<=0,020

-0,005

V

<=0,02

+0,01

Cr

<=1,00

>1,00 - <=2,50

+-0,05

+-0,10

 

 

 

1)  pokud se u jedné tavby provádí více analýz hotového výrobku a zjistí se přitom pro jednotlivý prvek obsahy, které jsou mimo rozsah chemického složené podle rozboru tavby, pak jsou dovolena pouze překročení přípustné max. hodnoty nebo pouze podkročení přípustné min. hodnoty, ne obojí současně u jedné tavby.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mechanické vlastnosti (platné pro příčné zkušební tyče)

 

                                                                                                                                                                                           

 

 

Vysvětlivky pro následující tabulku: 1) N = normalizačně žíháno, QA = zušlechtěno s ochlazováním na vzduchu, QL = zušlechtěno o ochlazením v kapalině , T = popouštěno

2) až do sladění kritérií pro mez kluzu v různých národních předpisech, může být stanovení ReH nahrazeno stanovením Rp0,2. Pro

Rp0,2 pak platí min.  hodnoty o 10 MPa nižší

3) u ocelí P235GH, P265GH, P295GH a P355GH může být normalizační žíhání nahrazeno normalizačním válcováním.

Požadovaných vlastností může být dosaženo i po dostatečném normalizačním žíhání

4)  podle dohody 5) jestliže se pro tloušťku výrobků nad 2 mm do 3 mm zjišťuje tažnost na zkušebních vzorcích s počáteční měřenou délkou L0 = 80 mm a šířkou 20 mm, platí min.  hodnota 19 % pro tloušťky nad 2 mm  do 2,5 mm a min.  hodnota 20 % pro tloušťky nad 2,5 mm do 3 mm 6) jestliže se pro tloušťky výrobků nad 2 mm do 3 mm zjišťuje tažnost na zkušebních vzorcích s počáteční měřenou délkou L0 = 80 mm a šířkou 20 mm, platí min.  hodnota 17 % pro tloušťky nad 2 mm do 2,5 mm a min. hodnota 18 % pro tloušťky nad  2,5 mm do 3 mm 7) podle volby výrobce může být tato ocel dodávána také ve stavu N + T 8) pokud byla dohodnuta zkouška pro 0 0C, platí minimální hodnota 24 J.

9  pokud byla dohodnuta zkouška pro 0 0C, platí minimální hodnota 27 J.

Značka

Číslo materiálu

Obvykle dodávaný stav1)

Tloušťka výrobku mm

Mez 2)kluzu

REH

MPa

min.

Pevnost v tahu

Rm

MPa

Tažnost

(Lo = 5,56 Ö So)

A % min.

Nárazová práce

KV

 

nad

   do

Zkušební teplota OC

Střední hodnota ze  3 vzorků J min.

 

P235GH

1.0345

N3)

 

16

235

360 - 480

25 5)

0

27

 

16

40

225

 

40

60

215

 

60

100

200

24

 

100

150

185

350-480

 

150

 

4)

4)

4)

4)

 

P265GH

1.0425

N3)

 

16

265

410-530

23 6)

0

27

 

16

40

255

 

40

60

245

 

60

100

215

22

 

100

150

200

400-530

 

150

 

4)

4)

4)

4)

 

P295GH

1.0481

N3)

 

16

295

460-580

22

0

27

 

16

40

290

 

40

60

285

 

60

100

260

21

 

100

150

235

440-570

 

150

 

4)

4)

4)

4)

 

P355GH

1.0473

N3)

 

16

355

510-650

21

0

27

 

16

40

345

 

40

60

335

 

60

100

315

490-630

20

 

100

150

295

480-630

 

150

 

4)

4)

4)

4)

 

16Mo3

1.5415

N7)

 

16

275

440-590

24

+20

31 8)

 

16

40

270

 

40

60

260

23

 

60

100

240

430-680

22

27 8)

 

100

150

220

420-570

19

 

150

 

4)

4)

4)

4)

 

13CrMo4-5

1.7335

N+T

 

16

300

450-600

20

+20

31 9)

 

16

60

295

 

N+T

nebo

QA n. QL

60

100

275

440-590

19

27 8)

QL

100

150

255

430-580

 

150

 

4)

4)

4)

4)

 

10CrMo9-10

1.7380

N+T

 

16

310

480-630

18

+20

31

 

16

40

300

 

40

60

290

 

N+T  nebo

QA n. QL

60

100

270

470-620

17

27

QL

100

150

250

460-610

 

150

 

4)

4)

4)

4)

 

11CrMo9-10

1.7383

N+T

nebo

QA n. QL

 

60

310

520-670

18

+20

31 9)

QL

60

100

17

27 8)

 

 

 

 

 

                                                                                                                              

 

 

 

 

 

 

 

Mez kluzu Rp0,2 při zvýšených teplotách

 

 

 

Značka oceli

Tloušťka výrobku mm

Mez  kluzu RP0,2 při teplotě (0C)

50

100

150

200

250

300

350

400

450

500

nad

do

MPa min.

P235GH

 

60

206

190

180

170

150

130

120

110

-

-

60

100

191

175

165

160

140

125

115

105

-

-

100

150

176

160

155

150

130

115

110

100

-

-

P265GH

 

60

234

215

205

195

175

155

140

130

-

-

60

100

207

195

185

175

160

145

135

125

-

-

100

150

192

180

175

165

155

135

130

120

-

-

P295GH

 

60

272

250

235

225

205

185

170

155

-

-

60

100

249

230

220

210

195

180

165

145

-

-

100

150

226

210

200

195

185

170

155

135

-

-

P355GH

 

60

318

290

270

255

235

215

200

180

-

-

60

100

298

270

255

240

220

200

190

165

-

-

100

150

278

250

240

230

210

195

175

155

-

-

16Mo3

 

60

-

-

-

215

200

170

160

150

145

140

60

100

-

-

-

200

185

165

155

145

140

135

100

150

-

-

-

190

175

155

145

140

135

130

13CrMo4-5

 

60

-

-

-

230

220

205

190

180

170

165

60

100

-

-

-

220

210

195

185

175

165

160

100

150

-

-

-

210

200

185

175

170

160

155

10CrMo9-10

 

60

-

-

-

245

230

220

210

200

190

180

60

100

-

-

-

225

220

210

195

185

175

165

100

150

-

-

-

215

205

195

185

175

165

155

11CrMo9-10

 

100

-

-

-

-

255

235

225

215

205

195

1) hodnoty meze kluzu RP0,2 uvedené v této tabulce, nebyly odvozeny podle vyhodnocovací metody uvedené v ISO 2605-1

                                 

 

 

 

 

 

 

Informativní údaje o dlouhodobých hodnotách meze pevnosti při tečení 1)

 

 

 

 

 

 

Značka oceli

Teplota 0C

Mez tečení v tahu 1% pro  2)

Mez pevnosti při tečení v tahu pro    3)

10 000 h

MPa

100 000 h

MPa

10 000 h

MPa

100 000 h

MPa

200 000 h

MPa

P235GH

P265GH

380

164

118

229

165

145

390

150

106

211

148

129

400

136

95

191

132

115

410

124

84

174

118

101

420

113

73

158

103

89

430

101

65

142

91

78

440

91

57

127

79

67

450

80

49

113

69

57

460

72

42

100

59

48

470

62

35

86

50

40

480

53

30

75

42

33

P295GH

P355GH

380

195

153

291

227

206

390

182

137

266

203

181

400

167

118

243

179

157

410

150

105

221

157

135

420

135

92

200

136

115

430

120

80

180

117

97

440

107

69

161

100

82

450

93

59

143

85

70

460

83

51

126

73

60

470

71

44

110

63

52

480

63

38

96

55

44

490

55

33

84

47

37

500

49

29

74

41

30

16Mo3

450

216

167

298

239

217

460

199

146

273

208

188

470

182

126

247

178

159

480

166

107

222

148

130

490

149

89

196

123

105

500

132

73

171

101

84

510

115

59

147

81

69

520

99

46

125

66

55

530

84

36

102

53

45

 

 

                                  Informativní údaje o dlouhodobých hodnotách meze pevnosti při tečení 1)

 

 

 

 

 

 

Značka oceli

Teplota 0C

Mez tečení v tahu 1% pro  2)

Mez pevnosti při tečení v tahu pro    3)

10 000 h

MPa

100 000 h

MPa

10 000 h

MPa

100 000 h

MPa

200 000 h

MPa

13CrMo4-5

450

245

191

370

285

260

460

228

172

348

251

226

470

210

152

328

220

195

480

193

133

304

190

167

490

173

116

273

163

139

500

157

98

239

137

115

510

139

83

209

116

96

520

122

70

179

94

76

530

106

57

154

78

62

540

90

46

129

61

50

550

76

36

109

49

39

560

64

30

91

40

32

570

53

24

76

33

26

10CrMo9-10

450

240

166

306

221

201

460

219

155

286

205

186

470

200

145

264

188

169

480

180

130

241

170

152

490

163

116

219

152

136

500

147

103

196

135

120

510

132

90

176

118

105

520

119

78

156

103

91

530

107

68

138

90

79

540

94

58

122

78

68

550

83

49

108

68

58

560

73

41

96

58

50

570

65

35

85

51

43

580

57

30

75

44

37

590

50

26

68

38

32

600

44

22

61

34

28

11CrMo9-10

450

-

-

-

221

-

460

-

-

-

205

-

470

-

-

-

188

-

480

-

-

-

170

-

490

-

-

-

152

-

500

-

-

-

135

-

510

-

-

-

118

-

520

-

-

-

103

-

1) hodnoty uvedené v tabulce jsou středními hodnotami dosud zjištěného rozptylu, které budou po předložení dalších výsledků zkoušek prověřeny a příp. upraveny. Podle výsledků z dlouhodobých zkoušek,  které máme dosud k dispozici, je možné předpokládat, že spodní mez tohoto rozptylu je u daných teplot pro uvedené oceli asi o 20 % nižší než střední hodnota.

2) napětí, vztažené na výchozí průřez, které způsobuje trvalé prodloužení 1 % po 10. 000, popř. 100. 000 hodinách.

3) napětí, vztažené na výchozí průřez, které způsobuje lom po 10. 000, 100. 000, popř. 200. 000 hodinách.

 

  

 

 

 

 

 

 

Technologické vlastnosti

 

Svařitelnost : údaje o svařitelnosti norma EN 10028-2 neposkytuje. Nelegované oceli bývají svařitelné obvyklými způsoby svařování. U legovaných ocelí je nutno vycházet z údajů výrobce.

Informativní údaje pro tepelné zpracování

Značka oceli

Teplotní rozsah pro

normalizační žíhání 1)

zušlechťování

austenitizace

popouštění    2)

P235GH

890-950

-

-

P265GH

890-950

-

-

P295GH

890-950

-

-

P355GH

890-950

-

-

16Mo3

890-950

-

3)

13CrMo4-5

-

890-950

630-730

10CrMo9-10

-

920-980

680-760

11CrMo9-10

-

920-980

670-750

1) při normalizačním žíhání po dosažení požadovaných teplot v celém průřezu není potřebná další prodleva a obecně jí má být zabráněno.

2) při popouštění je třeba uvedené teploty po jejich dosažení v celém průřezu udržovat alespoň po dobu 30 min.

3) v určitých případech může být potřebné popouštění při teplotě 590 0C až 650 0C.

 

 

 

 

Jakost povrchu

 

Pro dovolené necelistvosti povrchu plechů a odstraňování povrchových vad broušením a/nebo zavařováním platí EN 10163-1 a 2 (viz příručku v části jakost povrchu normy ČSN EN 10025).

Odstraňování vad zavařováním není dovoleno, pokud to nebylo předem dohodnuto s odběratelem.

 

 

 

 

 

Kontrola a zkoušení

Shoda vlastností s požadavky objednávky výrobků dodávaných podle této normy se prověřuje a zkouší specifickým zkoušením. Odběratel uvede požadovaný druh dokumentu kontroly 3.1.A; 3.1.B; 3.1.C nebo 3.2) podle EN 100204. Dokument kontroly musí obsahovat údaje v souladu s normou EN 10168.

Povinné zkoušky:                                            Zkoušky po dohodě:

- zkouška tahem při teplotě okolí;                          - rozbor hotového výrobku;

- zkouška rázem v ohybu;                                      - stanovení meze kluzu při vyšších teplotách;

- výsledky kontroly rozměrů;                                 - zkouška tahem kolmo k povrchu výrobku;

- výsledky vizuální kontroly jakosti povrchu.             – zkouška ultrazvukem pro prověření vnitřní jakosti.

 

 

 

 

 

 

 

Odběr zkušebních vzorků

 

Druh

zkoušky

Tloušťka

výrobku

mm

Směr podélné

osy zkušebního

tělesa vůči hlavnímu směru válcování

Vzdálenost zkušebního tělesa od válcovaného povrchu

                                       mm

 

 

 

 

 

Tahem

 

 

     ≤ 30

 

 

 

 

 

        příčná

 

 

 

 

    > 30

 

 

 

 

Rázem

v ohybu

 

            1)

   

 

 

      > 10

 

             2)

 

 

 

        příčná

 

                     3)

 

 

1)  Podélná osa vrubu je kolmá k válcovanému povrchu výrobku

2)  U výrobků s jmenovitými tloušťkami 6 mm ≤ t ≤ 10 mm je nutno zhotovit zkušební tělesa s tloušťkami 7,5 nebo 5 mm.

3)  Pokud nejsou dohodnuta podélná zkušební tělesa.

4)  U tloušťky výrobku větší než 40 mm se zkušební tělesa pro zkoušku rázem v ohybu odeberou ve čtvrtině tloušťky výrobku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Rozměrové normy

EN 10029 – Plechy ocelové válcované za tepla s tloušťkami od  mm – Mezní úchylky rozměrů, tvaru a hmotnosti.

EN 10048 – Pásy ocelové válcované za tepla – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.

EN 10051 – Plechy a pásy z nelegovaných a legovaných ocelí spojitě válcované za tepla bez povlaků – Mezní úchylky rozměrů a tolerance tvaru.

 

 

Značení a údaje pro objednávku

Údaje pro objednávku:

a) údaje o tvaru a množství; b) číslo této EN normy;

c) jmenovité rozměry a jejich mezní úchylky podle příslušné rozměrové normy; d) značku oceli a dodávaný stav; e) druh dokumentu kontroly,  f) volitelné požadavky (pokud nejsou uvedeny, uskuteční se dodávky podle základní specifikace.

Značení: výrobky musí být trvanlivě označeny vhodnými způsoby s těmito údaji:

- značka oceli nebo její číselné označení,

- číslo tavby nebo identifikační číslo umožňující  

  identifikaci tavby.

- název nebo ochrannou značku výrobce,

- značku inspektora

Výčet volitelných údajů v objednávce

a) mezní úchylky rozměrů; b) způsob výroby oceli; c) mechanické vlastnosti po dodatečném tepelném zpracování; d) jakostní třídu pro požadovanou kontrakci podle EN 10164; e) dodatečné zkoušky; f) rozsah zkoušení; g) stav dodávky; h) použití podélných zkušebních vzorků pro zkoušku rázem v ohybu; i) požadavek na chemický rozbor; j) požadavek na zkoušku tahem při vyšších teplotách; k) požadavek na jinou zkušební teplotu pro zkoušku rázem v ohybu; l) způsob značení; m) zvláštní značení.

Odpovídající značky ocelí podle ČSN

 

 Značka oceli podle EN 10028-2

         Číselné označení oceli

Odpovídající značka oceli podle        

                     ČSN

P235GH

                      1.0345

                     11 368

P265GH

                      1.0425

                     11 418

P295GH

                      1.0481

                     13 030

P355GH

                      1.0473

                          -

16Mo3

                      1.5415

                     15 020

13CrMo4-5

                      1.7335

                     15 121

10CrMo9-10

                      1.7380

                     15 313

11CrMo9-10

                      1.7383

                     15 313