Přehled vlastností oceli S235JR


                                  Přehled vlastností oceli S235JR

   1.0038

Druh oceli                             

Nelegovaná jakostní konstrukční ocel

TDP

ČSN EN 10025-2: 2005

Dřívější označení

S235JRG2 podle EN 10025: 1990 + A1: 1993; RSt 37-2 podle DIN 17100; 11 375 podle ČSN


Chemické složení v % hmot.

(rozbor tavby)

   C max. pro tloušťku v mm

 Mn

    max.

  Si

   max.

   P

    max.

     S

  

  max.

           N

         
         
max.

       ≤16

>16≤40

>401)

       0,17

    0,17

   0,20

   1,40

      -

   0,035


 
0,035

        
        
0,012

Složení hotového výrobku

       
       0
,19

    0,19

    0,23

   1,50

      
  -

   0,045


 
0,045

       
       
0,014

 

 

 

 

 

Mechanické vlastnosti

pro zkoušky

v podélném směru

 

Minimální mez kluzu ReH  MPa pro výrobky jmenovité tloušťky v  mm:


         ≤16

>16
≤40

>40≤63

>63
≤80

>80
≤100

>100≤150

>150≤200

>200
≤250

         235

225

215

215

215

195

185

 175

Pevnost v tahu Rm  MPa pro výrobky jmenovité tloušťky v  mm:

              ≥3≤100

    >100≤150

              >150≤250

              360-510

      350-500

                340-490

Minimální tažnost v % ( L0 = 5.65ÖS0  ) pro výrobky jmenovité tloušťky v mm5):

>3≤40

>40≤63

>63≤100

>100≤150

>150≤250

26

25

24

22

21

Minimální nárazová práce KV (J) při 20o C pro výrobky jmenovité tloušťky v  mm:2), 5)

                            ≤150

                          >150≤250

                             274)

                               274)

Maximální hodnota
CEV
3)        

Pro výrobky jmenovité tloušťky v mm

≤ 30

>30≤40

>40≤150

>150≤250

0,35

0,35

0,38

0,40

                                                                           Technologické vlastnosti

Svařitelnost

Vhodná ke svařování všemi obvykle používanými způsoby svařování. S rostoucí tloušťkou výrobku a rostoucí hodnotou uhlíkového ekvivalentu se zvyšuje riziko výskytu trhlin za studena v oblasti sváru. Je účelné dbát doporučení stanovující podmínky pro svařování, jak je ku příkladu uvádí ECSC IC 2 ( EN 1011 ).

Tváření za tepla

Jsou-li dodávané výrobky dále tvářeny za tepla, splňují uvedené mechanické vlastnosti pouze po následném normalizačním žíhání.

Tvařitelnost za studena

Ocel určená pro tváření za studena musí být označena písmenem C ( S235JRC ). To se týká i tažení za studena.

1) pro profily o jmenovité tloušťce nad 100 mm se obsah C stanoví po dohodě.

2) pro profily o jmenovité tloušťce nad 100 mm je hodnoty nutno dohodnout

3) hodnota uhlíkového ekvivalentu CEV se vypočte z rozboru tavby podle vzorce :

CEV = C + Mn : 6 + ( Cr+Mo+V ) : 5 + ( Ni+Cu ) : 15

CEV je volitelný požadavek.

4) průměrná hodnota vypočtená z výsledků tří stanovení musí splňovat předepsané požadavky. Jedna hodnota může být 

   nižší, než  předepsaná minimální průměrná hodnota za předpokladu, že nebude nižší než 70% této hodnoty. 

   V opačném případě se odebírají ze zkušebního vzorku další 3 zkušební tělesa. Průměrná hodnota ze 6 zkoušek pak

   nesmí být nižší než předepsaná minimální hodnota, přičemž 2 výsledky mohou být nižší, ale pouze jeden s hodnotou

   nižší, než 70% předepsané minimální hodnoty.

5) pro podélný směr zkoušení.